Integritetspolicy

Ansvarig för laglig behandling av data är Goodlife Company GmbH, Grosse Elbstrasse 14, 22767 Hamburg, Tyskland (nedan kallad HEJ Natural). HEJ Natural försäkrar att all användardata kommer att behandlas i enlighet med federala dataskyddslagen och telemedialagen.

Samling och användning av data

Personuppgifter kommer endast att samlas in och behandlas av oss om uppgifterna lämnas frivilligt, till exempel inom ramen för en order eller registrering. I det här fallet har vi rätt att bearbeta och lagra personuppgifterna enligt lagbestämmelserna och använda dem enligt följande regler. Om vi har fått personuppgifter använder vi dem för att svara på frågor, för att hantera slutna avtal, för egen marknadsföring och för teknisk administration. Personuppgifterna överförs endast till tredje part om detta är nödvändigt för att behandla en förfrågan eller genomförandet av ett kontrakt, förutsatt att dessa tredje parter aktiveras av oss i samband med våra egna marknadsföringskampanjer och de har deklarerat till oss att endast använda uppgifterna för att uppfylla vår order och inte för egna ändamål och inte vidarebefordra data till tredje part om inte användaren uttryckligen har samtyckt till överföringen av uppgifterna. Dessutom vidarebefordrar vi endast data om vi är lagligt skyldiga att göra det genom officiella eller rättsliga beslut.

Dataanvändning för e-postannonsering utan nyhetsbrevregistrering och din invändningsrätt

Om vi mottar din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst, och du inte har invänt mot det här, förbehåller vi oss rätten att skicka regelbundna erbjudanden på liknande produkter. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontakten nedan eller genom länken som finns i reklammailet utan extra kostnader, mer än överföringskostnaderna från din internetleverantör.

Återkallande av samtycke, radering av uppgifter

Varje användare har rätt att återkalla samtycket till lagring av personuppgifter när som helst för framtiden. Vänligen kontakta: hej [at] hej-natural.se eller använd vår adress under ”kontakt”. Om samtycket till lagring av personuppgifter återkallas eller om kunskapen inte längre är nödvändig för att uppnå syftet eller om lagringen av andra rättsliga skäl är eller blir otillåtet, tar vi omedelbart bort dessa uppgifter.

Rätten till information för användaren

Varje användare har rätt att kräva skriftlig information om de personuppgifter som lagras av HEJ Natural. Vänligen kontakta: hej@hej-natural.se eller använd vår adress under "kontakt".

Säkerhet

Vi vill uppmärksamma att datatransmission via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan förete säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av data från tredje parts tillgång är inte möjligt.

Cookies

Vi använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler, som används som identifierare. Vi överför dem till datorns hårddisk via din webbläsare och kan läsa dem under ditt besök på vår hemsida och senare besök. Cookies kan också användas för att analysera användningen av våra erbjudande och vi kan anpassa våra erbjudanden till dina intressen. Du kan även använda våra erbjudanden utan cookies. För att göra detta måste du ställa in din webbläsare så att cookies avvisas.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar inte länkade leverantörer. Vi har ingen påverkan på deras operatörer som överensstämmer med bestämmelserna om databeskydd och tar därför inget ansvar för korrektheten, aktualiteten och fullständigheten av den information som lämnas där.

Användning av data när du registrerar dig för nyhetsbrevet

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta ändamål för att skicka dig vårt e-postbrev regelbundet. Du kan när som helst avregistrera nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till kontaktformuläret nedan eller via länken som finns i nyhetsbrevet.

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Dessutom skickas din IP-adress endast i en kondenserad form, så att alla uppgifter samlas anonymt. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen mot webbplatsoperatören. Du kan förhindra att cookies sparas genom att du ställer in din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka att du i detta fall inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du hindra Google från att samla in och bearbeta Googles data (inklusive din IP-adress) som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plug- in som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.